Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMKA

Kompleksowa pomoc
w rozwoju językowym

Misją placówki EMKA jest kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju językowego i specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja). Koncepcja merytoryczna poradni wynika z doświadczeń i rekomendacji wypracowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Świadczymy usługi stacjonarne, telefoniczne oraz online (wideokonferencje).

nasze metody pracy

Jak profesjonalnie pomagamy dzieciom i rodzicom

Kompleksowa opieka

Obejmujemy opieką dziecko, ale również jego bliskich i nauczycieli. Pomagamy im zrozumieć trudności dziecka, dostosowywać się do jego komunikacyjnym możliwości i potrzeb, uczymy postaw wspierających rozwój dziecka.

Diagnoza funkcjonalna

Wykonywana przez nas diagnoza funkcjonalna pozwala kompleksowo ocenić różne obszary funkcjonowania dziecka (poznawcze, emocjonalne, społeczne) oraz zidentyfikować bariery w jego rozwoju. Prowadzimy diagnozę, opierając się na najnowszej wiedzy naukowej (Evidence Based Practice).

Budowanie potencjału

Nasza praca skupia się na rozpoznaniu potrzeb i mocnych stron oraz budowaniu potencjału dziecka. Indywidualnie dobieramy metody terapii do każdego dziecka. Opracowujemy strategie efektywnej komunikacji i uczenia się, bazując na nauczaniu multisensorycznym.

Jesteśmy polecani przez dzieci i rodziców

Zobacz, co nas wyróżnia

Doświadczenie

Nasza praca opiera się na wieloletnim doświadczeniu członków zespołu w zakresie wspierania rozwoju językowego oraz metodach wypracowanych m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Przygotowana kadra

Nasza kadra to eksperci z różnych dziedzin z wieloletnim doświadczeniem, pracujący zgodnie z najnowszą wiedzą.

Kompleksowa opieka

Obejmujemy opieką nie tylko dziecko ale również jego rodziców, nauczycieli i wychowawców. Pracujemy w systemowym podejściu do rodziny.

Walidacja terapii

Weryfikujemy postępy dziecka i dostosowujemy program pracy do jego aktualnych możliwości i potrzeb.

Nowatorskie metody

Pracujemy zgodnie z ideą responsywnej komunikacji wspierającej rozwój mowy. Wykorzystujemy techniki multisensoryczne i odkrywamy skuteczne sposoby uczenia się dla każdego dziecka indywidualnie.

Skuteczne działanie

Wykorzystujemy metody pracy, których skuteczność poparta jest badaniami naukowymi (Evidence Based Practice).

nasi specjaliści

Pomagamy rozwiązać problemy Twojej rodziny

dr Magdalena Kochańska

Psycholog,
pedagog / Dyrektor placówki EMKA

prof. UW dr hab. n. med. Agnieszka Maryniak

Neuropsycholog

dr Dorota Bednarek

Psycholog, Psychoterapeuta

Magdalena
Trepczyńska

Psycholog
BLOG

Kompleksowa pomoc dzieciom i młodzieży

W tym miejscu dzielimy się poradami i materiałami związanymi z naszą działalnością.
Obejmujemy opieką nie tylko dziecko ale również jego rodziców, nauczycieli i wychowawców

Mowa dziecka. Jak rodzice mogą wspierać jej rozwój?
Dysleksja – jak pomóc dziecku?
SLI – zaburzenie rozwoju językowego

Szukasz pomocy w rozwoju
językowym Twojego dziecka?

Kompleksowa pomoc
dzieciom i młodzieży